Tuyển (06 Nữ): Khách sạn – Dịch vụ khách sạn & Quản lý vệ sinh

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Gifu

  • Lương: 160.160 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 10/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 10/06/2023

Bài viết liên quan