Tuyển (06 Nữ): Hộ lý – Chăm sóc người cao tuổi

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 151.800 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 25/08/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/08/2023

Bài viết liên quan