Tuyển (06 Nữ): Chế biến thực phẩm- Chế biến thịt bò, thịt lợn

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/08/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/08/2022

Bài viết liên quan