Tuyển 06 Nam – Sơn kim loại

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 26/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/12/2023

Bài viết liên quan