Tuyển (05 Nữ): May mặc – Sản xuất đồ com lê nam giới

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Ehime

  • Lương: 155.854 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 27/10/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/10/2023

Bài viết liên quan