Tuyển 05 Nam – Vận hành thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Fukuoka

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 29/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 30/12/2023

Bài viết liên quan