Tuyển 05 Nam – Vận hành máy xây dựng

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Fukuoka

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 03/01/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 06/01/2024

Bài viết liên quan