Tuyển 05 Nam – Thi công chống thấm

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Ehime - Nhật Bản

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 20/10/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/10/2023

Bài viết liên quan