Tuyển 05 nam – Nông nghiệp trồng rau

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 19/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/12/2023

Bài viết liên quan