Tuyển 05 Nam – Lợp ngói, lát gạch

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 24/01/2024

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/01/2024

Bài viết liên quan