Tuyển (05 Nam) – Lắp đặt đường ống

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Ehime

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 23/10/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 28/10/2023

Bài viết liên quan