Tuyển 05 Nam – Kiểm tra máy móc

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 24/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/12/2023

Bài viết liên quan