TUYỂN (05 NAM) – Hàn bán tự động

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 01/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 06/11/2023

Bài viết liên quan