Tuyển 05 Nam – Hàn bán tự động

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 11/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/12/2023

Bài viết liên quan