Tuyển (05 Nam) – Gia công cốt thép

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Kanagawa

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 06/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/11/2023

Bài viết liên quan