Tuyển 05 Nam – Gia công cốt thép

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: Khoảng 30 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 20/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/11/2023

Bài viết liên quan