Tuyển 05 Nam – Bảo dưỡng ô tô

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Ehime

  • Lương: Khoảng 40 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 13/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/11/2023

Bài viết liên quan