Tuyển (04 Nữ): Khách sạn – Dịch vụ khách hàng, quản lý vệ sinh

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Gifu

  • Lương: 160.160 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/04/2023

Bài viết liên quan