Tuyển (04 Nam): Nông nghiệp – Làm ruộng, trồng rau

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 151.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 30/06/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 30/06/2022

Bài viết liên quan