Tuyển (04 Nam): Hàn – Hàn bán tự động

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 11/07/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/07/2022

Bài viết liên quan