Tuyển (03 Nữ): Trồng rau trong nhà kính

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 154.904 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 19/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 19/06/2023

Bài viết liên quan