Tuyển (03 Nữ) : Đóng gói, phân loại, nhập liệu (nhập kho, xuất kho) hàng tiêu dùng

  • Số lượng: 3

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: ~ 36.192.464đ/tháng

  • Ngày tuyển: 15/04/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_123.pdf

Bài viết liên quan