Tuyển (03 Nữ) : Chế biến thực phẩm thuỷ sản

  • Số lượng: 3

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: ~26.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 27/09/2022

Bài viết liên quan