Tuyển 03 Nam – Vận hành thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: Khoảng 40 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 24/11/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/12/2023

Bài viết liên quan