Tuyển (03 Nam) TTS Kỹ năng số 3: Lắp đặt máy điều hoà không khí và máy đông lạnh

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 250.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 08/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 08/06/2023

Bài viết liên quan