Tuyển (03 Nam): Nông nghiệp – Làm ruộng, trồng rau

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 158.400 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 23/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 23/04/2023

Bài viết liên quan