Tuyển (03 Nam) : Nghề mộc

  • Số lượng: 3

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: ~ 35.200.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 20/03/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_122.pdf

Bài viết liên quan