Tuyển 03 Nam – Lắp đặt đường ống

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Chiba

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 14/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/12/2023

Bài viết liên quan