Tuyển (03 Nam): Lắp cốp pha panen xây dựng

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: 171.600 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 27/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/02/2023

Bài viết liên quan