Tuyển (02 Nữ) : Phục vụ nhà hàng khách sạn

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: ~29.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 05/10/2022

Bài viết liên quan