Tuyển (02 Nữ) : Nghề may

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: ~ 33.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 30/03/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_124.pdf

Bài viết liên quan