Tuyển (02 Nam) : Vận hành máy

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: ~ 33.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 05/04/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_125.pdf

Bài viết liên quan