Tuyển (02 Nam): Vận hành máy

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: ~34.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 13/12/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/12/2022

Bài viết liên quan