Tuyển (02 Nam) : Trồng rau củ, lúa

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: ~ 32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 02/06/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_140.pdf

Bài viết liên quan