Tuyển (02 nam): Sản xuất sản phẩm bê tông

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: ~30.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 02/12/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 30/11/2022

Bài viết liên quan