Tuyển (02 Nam) : Gia công lắp ráp cơ khí kết cấu thép

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: ~26.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 21/09/2022

Bài viết liên quan