Tuyển (02 Nam) : Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: ~ 32.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 15/09/2022

Bài viết liên quan