Tuyển (02 Nam, 03 Nữ) : Ép dập kim loại

  • Số lượng: 5

  • Nơi làm việc: Niigata

  • Lương: ~ 30.960.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 30/06/2021

  • Tệp đính kèm: TTDTNS_137.pdf

Bài viết liên quan