Tuyển (32 Nữ): Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

  • Số lượng: 32

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: 144.047 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 01/07/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/07/2022

Bài viết liên quan