Tuyển (300 Nam, Nữ) : Sản xuất thùng đông lạnh

  • Số lượng: 300

  • Nơi làm việc: Wisconsin, Mỹ

  • Lương: $18/giờ. Làm việc 40 giờ/tuần

  • Ngày hết hạn nộp đơn: Khi tuyển đủ số lượng

Bài viết liên quan