Tuyển (100 Nam) : Rửa xe, bảo trì xe, tài xế xe buýt,…

  • Số lượng: 100

  • Nơi làm việc: Wisconsin, Mỹ

  • Lương: $15-17/giờ. Làm việc 40 giờ/tuần

  • Ngày hết hạn nộp đơn: Khi tuyển đủ số lượng

Bài viết liên quan