Tuyển (06 Nam): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: ~30.000.000đ/tháng

  • Ngày tuyển: 20/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 19/02/2023

Xem chi tiết