Tuyển dụng (03 Nữ) : Đóng gói, phân loại, nhập liệu (nhập kho, xuất kho) hàng tiêu dùng

=> Nhấp vào đây để xem nội dung chi tiết