Tuyển dụng lao động Nữ độ tuổi từ 23-50 đi làm giúp việc gia đình tại Đài Loan.

Tuyển dụng lao động Nữ độ tuổi từ 23-50 đi làm giúp việc gia đình tại Đài Loan. Nội dung tuyển dụng cơ bản: 1. Ngành nghề – Giúp việc gia đình.
Đọc tiếp...