CÔNG TY MIF: HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN HỘ LÝ-ĐIỀU DƯỠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH Y-TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG

CÔNG TY MIF: HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN HỘ LÝ – ĐIỀU DƯỠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH Y – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG

 

Ngày 15/10/2020 tới đây, tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang sẽ diễn ra Hội thảo về chương trình thực tập sinh hộ lý - điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản do Công ty MIF - thành viên Tập đoàn Sao Mai, Công ty Tsukui của Nhật Bản phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế An Giang thực hiện. 

Chương trình nhằm chia sẻ cùng sinh viên ngành Y những cơ hội khởi nghiệp, sự lựa chọn việc làm tại các cơ sở y tế của Nhật Bản. Đặc biệt sinh viên đăng ký tham gia chương trình của Công ty MIF: